NORMES GENERALS PER A LA VENDA DE LOTERIA DE NADAL CURS 2018-2019

Des de l’AMPA, en col·laboració amb els tutors del curs, es porta a terme la gestió de la venda de loteria per ajudar les famílies de 3r i 4t d’ESO a finançar el viatge de final de curs de secundària.

Us recordem que no és obligatori vendre loteria, però si s’agafa un talonari, l’alumne es compromet a vendre’l sencer, amb el consentiment previ dels pares, i tornar a l’AMPA en les dates establertes la matriu i els diners corresponents.

Només es poden beneficiar de la venda de loteria els fills de famílies que estan al corrent de pagament de les quotes anuals de l’AMPA.

Per segon any, tramitem La Grossa de Cap d’Any, que se sorteja el 31 de desembre i els beneficis de la qual es destinen a programes socials a Catalunya.

El funcionament és el següent:

  • Les participacions de La Grossa de Cap d’Any es reparteixen en talonaris de 25 bitllets.
  • Cada bitllet correspon a la participació en deu números de La Grossa. Hi ha dos models de talonaris diferents, de manera que hi ha participacions per a vint números de La Grossa.
  • Cada bitllet té un preu de venda de 5 € dels quals 4 € corresponen a la participació en deu números de La Grossa i 1 € és el guany per a les famílies (25 € de benefici per talonari).
  • S’entrega un talonari per alumne. Un cop venut, l’alumne ha de retornar la matriu del talonari i 125 €.
  • Només es pot sol·licitar un altre talonari si s’ha retornat la matriu i els diners del que es tenia, i sempre que n’hi hagi disponibilitat.

Els diners del benefici els diposita l’AMPA i es reparteixen de la manera següent:

  • Els de les participacions venudes per l’AMPA o l’escola, els diposita l’AMPA i es decideix en la junta en què s’inverteixen.
  • Els de les participacions venudes pels alumnes de 3r i 4t d’ESO es dipositen al compte de l’AMPA fins que en la data acordada es donen a l’escola perquè els descompti del preu del viatge de fi de curs. A cada alumne se li descompta del cost total del viatge la quantitat que li correspongui del benefici de la loteria que ha venut. No es donaran els diners en efectiu als alumnes, ni als familiars d’aquests. En el cas que un alumne no viatgi però sí vengui loteria, el benefici es destinarà a disminuir el cost total del viatge.

Dates d’entrega i devolució de talonaris

  • Entrega dels talonaris: dijous 25 d’octubre, de 17.30 h a 18 h, al despatx de l’AMPA.1
  • Devolució de les matrius dels talonaris venuts complets amb entrega dels diners i recollida de nous: dimecres 31 d’octubre i 7, 14, 21 i 28 de novembre, de 17.30 h a 18 h, al despatx de l’AMPA.
  • L’últim dia de devolució dels talonaris serà el dimecres 28 de novembre.


1 En cas de no poder venir aquest dia, concerteu amb l’Olga de l’AMPA una altra data.

 

És imprescindible respectar les dates i els horaris de devolució. Per qüestions d’organització, no s’acceptaran devolucions de talonaris ni de diners fora d’aquest horari.

També és molt important respectar la data màxima de devolució, dimecres 28 de novembre de 2018, ja que en funció de les participacions que s’hagin venut es tancarà amb l’administració de loteria el nombre total de dècims que es juguen.

Per aquest motiu, les famílies dels alumnes que no hagin venut i tornat les matrius dels talonaris i els diners corresponents en aquesta data límit n’hauran d’assumir el cost.

Si teniu dubtes sobre el funcionament de la loteria, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’AMPA i us ajudarem.

Per últim, us demanem que, si podeu, ens doneu suport en la tasca de lliurament i retorn de talonaris. Si us voleu apuntar com a voluntaris, si us plau, contacteu amb l’Olga al despatx de l’AMPA o faciliteu-nos el telèfon a la fitxa d’autorització següent.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Butlletes de participació per aquest curs