QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L’AMPA?

Les funcions de l’AMPA són, tal com s’indica en els estatuts de l’associació:

 1. Representar els pares i les mares davant els òrgans de direcció de l’escola i de qualsevol altra instància (Ajuntament, Generalitat, etc.)
 2. Participar amb veu i vot en les reunions del Consell Escolar.
 3. Vetllar pel bon funcionament del projecte de socialització de llibres.
 4. Col·laborar en les activitats extraescolars.
 5. Recollir les opinions, els comentaris i els suggeriments que els pares i les mares vulguin fer arribar a l’escola d’una manera eficient i canalitzada.

De quina manera col·laborem amb l’Escola?

 • Aquest curs 2016/17 hem col·laborat en la renovació de l’equipament del teatre (telons, il·luminació, equip de so, etc.).
 • El curs passat, hi vam col·laborar amb l’adquisició de material per al laboratori i l’aula d’experimentació de l’escola i el material didàctic per a l’assignatura de robòtica de l’ESO
 • En anys anteriors, vam aportar l’equip de so i megafonia, els armariets (taquilles) per a les aules d’ESO i ordinadors portàtils per equipar les classes que ja tenien pissarra digital, entre altres accion.

A banda, també organitzem un cicle de xerrades per a famílies i activitats solidàries (col·laboració amb La Marató) i nadalenques, coorganitzem la festa de final de curs i gestionem la loteria de Nadal.

Com a novetat d’aquest curs, des de l’AMPA volem promocionar que l’escola estigui representada en els actes socials i culturals de la vila i, per això:

 • hem participat a la Cavalcada de Reis amb una carrossa i una comparsa,
 • participarem per primer cop a la rua del Carnestoltes amb una comparsa,
 • participem amb els gegantons creats des de l’escola en totes les trobades de la vila i dels pobles veïns que ens conviden a participar en les seves festes,
 • i volem crear una colla de timbalers que acompanyin els gegantons.