QUÈ ÉS L’AFA I COM FUNCIONA?

L’AFA és l’entitat que agrupa els familiars (mares, pares i tutors legals) dels alumnes de l’escola. No té cap finalitat de lucre econòmic. Els superàvits, en cas que n’hi hagi, reverteixen en l’escola en forma de donacions, col·laboració en inversions, activitats culturals, etc.

Els membres de la junta de l’AFA, que no rebem cap remuneració per la nostra dedicació, ens reunim el segon dilluns de cada mes durant tot el curs escolar i ens organitzem en comissions de treball.

A final de cada curs organitzem una assemblea general anual, oberta a tots els socis i sòcies, on presentem un resum de les actuacions de l’any i les propostes per al proper curs.

QUI SÓN ELS MEMBRES DE L’AFA?

Tots els pares i mares de l’escola són membres de l’AFA. La quota d’associació a l’AFA és de 30 euros anuals per família i és imprescindible per poder formar part del projecte de socialització de llibres —que és un projecte d’escola—, així com per prendre part en les activitats extraescolars i beneficiar-se dels ajuts econòmics per al viatge de final de curs de 4t d’ESO.

Junta de l’AFA

La Junta de l’AFA pot estar formada, segons s’estableix als estatuts, per fins a vint persones, mares i pares de l’escola.

Actualment, la Junta de l’AFA està formada pels següents membres:

Marta Roig

Presidenta

Sònia Martinez

Secretària

Robert Sisterè

Tresorer

Gisela Andiñach Pelayo

Vocal

Maria Pilar Andiñach Pelayo

Vocal

Encarni Gonzalez Martinez

Vocal

Silvia Hurtado

Vocal

Vitaliia Tolkachova

Vocal