Data: dilluns 17 de juny de 2019

Assistents: Sergi Serrano, Robert Sisteré, Gemma Mensa, Maria Pilar Andiñach Pelayo, Encarni Gonzalez, Sònia Martínez, Victor López, Rosa Costa-Jussà, Olga Pelayo  i Gisela Andiñach

S’excusen: Pepi Domingo, Conxi Mata, Meritxell Carmona, Imma Trillo, Vitaliia Tolkachova

Desenvolupament de la reunió

1. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.

2. Es fa la presentació on es detallen activitats i pressupost de les activitats, projectes, ingressos i despeses de l’AMPA durant els cursos 2018-2019 tot i que no es pot tancar el curs perquè estem pendents de fer la transferència de donacions a l’escola i de reclamar la quota de l’AMPA a les famílies que han retornat rebut.

S’aprova per unanimitat dels assistents que el rebut de la quota de l’AMPA es cobri durant el mes de novembre perquè quedi palès que aquest rebut correspon al curs actual ja que si es gira cap al mes de maig o juny com en els darrers anys algunes  famílies de l’últim curs no el paguen ja que es pensen que no els correspon pagar-lo. En aquest sentit, per evitar incidències a partir de l’any vinent es pren la decisió de girar el rebut al novembre.

També es decideix dotar de més pressupost la partida per interescolàpies de bàsquet que malgrat aquest any no s’ha pogut celebrar i ja s’han fet despeses corresponents es preveu que l’any vinent s’hagin de tornar a comprar detalls per als participants. Per tant, de 200 € s’apuja la partida a 350 €.

S’amplia la partida per a la carrossa ja que l’any vinent segurament caldrà llogar camió. El Sergi que habitualment el cedia no pot assegurar que aquest any pugui fer-ho. Per això, s’amplia pressupost.

També s’amplia pressupost per a la festa fi curs perquè es vol proposar alguna activitat per acabar amb un fi de festa amb petards tot i que això queda pendent de la Direcció de l’escola que ens autoritzi a fer-ho.

A part, la Rosa ens indica que les pantalles digitals d’infantil van costar 4.833 €. Per tant, s’ha de fer la transferència per aquest import.

3. En el torn obert de paraules, el director pren la paraula per informar que el dia 25 de juny es farà reunió de delegats de curs; a part, també informa que arran de l’enquesta de projecte de reforma de patis de l’escola s’ha escoltat els pares i es faran accions per dignificar l’espai del pati de pedres

En aquest enllaç podeu consultar la presentació exhibida a l’Assemblea: 190617_assemblea AMPA_18_19