Data: 13 de desembre de 2018

Assistents: Sergi Serrano, Robert Sisteré, Gemma Mensa, Conxi Mata, Inma trillo, Encarni Gonzalez, M.Pilar Andiñach i Gisela Andiñach

S’excusen:  Meri Carmona, Vita, Sonia Martinez,  Pepi Domingo

Desenvolupament de la reunió

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Carrossa. S’informa que el tema de la carrossa serà de «Alícia al país de les meravelles». La disfressa serà de carta. Es demanaran lones per decorar el camió.
  3. Activitats Marató. Cal  esbinar on és el tió petit i els pals per picar-lo. Caldrà preparar les teles per a la carpa del patge i la disfressa del personatge que habitualment ens facilita Francesc Piera.  Cal organitzar les joguines de la taula solidària.
  4. Valoració del berenar de Sant Josep de Calassanç. La valoració va ser molt positiva. La incorporació d’una activitat lúdica (kahoot) va ser molt ben rebuda. La decoració i el berenar també van anar molt bé. Hem de pensar noves idees en aquesta línia per a l’any vinent, així com millorar el sorteig.
  5. Valoració del 1r cafè tertúlia. El format es va considerar molt adequat i dinàmic. Alguns pares ens van demanar que es fes en un altre horari i amb servei  de ludoteca, però l’horari que va bé a l’equip directiu és només dilluns al vespre i la ludoteca ja no funciona. Va sobrar força berenar perquè els assistents un cop va acabar l’activitat van marxar. Es proposa repensar la distribució del berenar per taules i oferir un altre tipus de berenar/sopar.
  6. Timbalers. Es planteja que hi ha famílies que no poden anar a totes les sessions mensuals; hi ha famílies que, a més, troben cara l’activitat; hi ha famílies que només la volen fer quinzenal. La recomanació del professor és fer-la tot el mes. Es proposa que sigui el mateix grup que decideixi que es vol fer. Es recorda que hi ha 500€ de pressupost.
  7. Loteria. Falten 6 alumnes per tornar les matrius. Es reclamaran. S’informa que hi ha 2 talonaris que estan complets i es decideix tornar-los a l’administració.

 

Propera reunió: 14 de gener a les 21 h.