Data: dilluns 9 de desembre de 2019

Assistents: Sergi Serrano, Pepi Domingo, Robert Sisteré, Conxi Mata, Pilar Andiñach, Olga Pelayo, Marta Roig, Sònia Martínez Martínez, Gisela Andiñach i Rosa Costa-Jussà.

S’excusen: Inma Trillo, Vitaliia Tolkachova, Meri Carmona, Sílvia Hurtado, Sònia Martínez Giménez i Gemma Mensa.

Desenvolupament de la reunió

Abans de començar la reunió es presenta una nova mare que s’incorporarà a la Junta de l’AMPA: Eva Geuse.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. S’aprova

2. Festa patge i activitats Marató del 13/12/2019.

 • Demanar vestit de patge. (Conxi)
 • Comprar llaminadures i preparar bosses. (Gisela i Conxi)
 • Fer cartells informatius dels imports de xocolatada, donatius de joguines. (Gemma)
 • Es demanen 2 equips de música. Es faran 2 pen diferents amb música per al tió i música ambiental pel patge. (Robert)
 • Taula solidària: Gemma, Marta i possiblement Vita. Xocolatada: Olga, Encarni i Eva. Sorteig panera: Sílvia.
 • Cal comprar panera al BonPreu per 20 €. (Gise)
 • Cal comprar piles.
 • La xocolatada i melindros ja estan encarregats a la cuina (Olga)
 • Hora de trobada: 15 h al pati de pedres.
 • Es demanaran voluntaris per al muntatge/desmuntatge de les activitats.
 • Cal comprar un bingo nou. Atès que és difícil que arribi per divendres, per al sorteig s’agafarà el nom i cognom del participant i es tirarà a la urna i el nom i cognom també s’inscriurà al calendari.

3. Comentaris dels pares

 • Hi ha famílies que no estan contentes amb els canvis de les activitats dels alumnes pel Nadal. Des de Direcció s’informa que és per alguns inconvenients de temps de lloc i dates. Es proposa buscar altres espais i Direcció ho valorarà de cara a l’any vinent.
 • S’insisteix en l’ extraescolar del migdia d’escacs. Direcció indica que ho revisaran cara a l’any que ve. Que si volem noves ofertes, ho diem durant el primer trimestre. No es poden fer canvis durant el curs. També es revisarà l’extraescolar de timbals.
 • L’últim divendres de ciència es va muntar un dimecres i va impedir que els nens que tenien educació física en poguessin fer. Direcció indica que va ser un error puntual i no es repetirà.
 • Els berenars de 4t d’ESO que es posen a la pista endarrereixen l’extraescolar de futbol.  Cal demanar que els berenars es facin a fora o si es mantenen a dins que es buidi la pista a les 17.10h
 • La porta de l’entrada no s’obre puntualment a les 15 h.  Des de Direcció es demanen disculpes i s’informa que vetllaran perquè no passi més.

Propera junta: 13 de gener de 2020 a les 19 h