Data: dilluns 13 de gener de 2020

Assistents: Sergi Serrano, Pepi Domingo, Inma Trillo, Eva Geuse, Gemma Mensa, Robert Sisteré, Conxi Mata, Pilar Andiñach, Olga Pelayo, Sònia Martínez Martínez, Gisela Andiñach i Víctor López.

S’excusen: Vitaliia Tolkachova, Meri Carmona, Sílvia Hurtado i Marta Roig.

Desenvolupament de la reunió

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. S’aprova.

2. Valoració carrossa de Reis

La gent que ha participat ha quedat molt satisfeta segons el resultat de l’enquesta. La carrossa ha estat un èxit  quant a tallers i resultat/expectativa de la disfressa; ha estat econòmica i molt ben organitzada.

Valoració econòmica:
– ingressos: aportació AMPA 1300 € + 700 € de subvenció + 295€ de quotes dels participants: 2.295€

– despeses: lloguer de xofer i camió, ​material disfressa, material utilitzat ​decoració carrossa i sopar dels participants: 2.014 €

– romanent a favor de l’​AMPA: 281 €

3. Activitat familiar Mou-te

Es proposa promoure activitat solidària familiar: “Mou-te per l’Esclerosi”. S’acabarà de gestionar amb la Sílvia Hurtado perquè ens acabi d’informar i s’enviarà circular des de l’AMPA per animar les famílies a participar-hi.

4. Carnestoltes

Proposta de disfressa: egipcis. S’enviarà circular per obrir comparsa per participar a la rua del 23/02/20 (termini d’inscripció: fins al 29 de gener).  S’acorda que el superàvit de la carrossa es destini a cobrir despeses de disfressa o lloguer que es necessiti per la rua de carnestoltes. S’acorda demanar 5€ per disfressa d’adult i 3€ disfressa infantil. Es demanarà permís a l’escola per fer tallers al menjador: dies 1 i 8 de febrer. Es penjarà notícia al web de l’AMPA.

5. Xocolatada solidària per la recerca en càncer infantil

Es proposa fer la xocolatada solidària el divendres 21/02/2020.

6. Tallers i activitats Carnestoltes

Es proposa el 21/02/2020 per als tallers ​i activitats de carnestoltes organitzats per AMPA. Es presentaran idees a la propera junta.

7. Tastets pedagògics de primària

Direcció ens informa que seran el dia 17/02/2020.

8. Tertúlia amb l’equip directiu

La propera tertúlia serà el 16/03/20 i el tema anirà en relació amb el ​sistema d’avaluació.

9. Extraescolar de timbals al migdia

L’empresa Solre podria oferir l’extraescolar a l’hora del menjador de cara l’any vinent amb un monitor de l’empresa contractat directament per l’escola.

10. Sant Jordi
Des de Direcció es demana col·laboració per a l’intercanvi de llibres. Es proposa que aquell dia s’organitzi a l’escola activitats per fer que la gent gaudeixi de la tarda amb la família a l’escola. Es proposaran activitats (contacontes, tallers de punt de llibre…) i es promourà l’intercanvi de llibres. A més, potser, els alumnes d’Eso podrien oferir berenar.

11. Concurs Banksy

Direcció ens explica que es pretén decorar 3 parets dels diferents patis de l’escola i demana que les famílies hi col·laborin pintant el seu propi disseny. El més votat serà el que es plasmarà en cada paret corresponent​, prèviament avaluat i adaptat per un equip de professors i “especialistes”.

12. Interescolàpies de bàsquet

Es farà el 23 de maig: s manté tot igual perquè ja ho tenim fet de l’any anterior.

13. Santa Paula

El dia 29/02 es farà l’eucaristia per Santa Paula i són les portes obertes de l’escola.

14. Extraescolars

Les noves propostes cal fer-les arribar al mes d’abril (màxim abril/maig). La contractació d’empreses externes en principi no es planteja, tret de casos molt concrets, com Hibèrnia, per exemple. Hi ha hagut males experiències amb empreses externes. Es vol saber en tot moment qui entra i surt de l’escola i quins professionals intervenen en les relacions amb els alumnes.

15. Compte Amazon

La Sònia ​MG indica que ens podem registrar amb una compte “business” a Amazon. D’aquesta manera les compres es podrien fer ja com a AMPA. Queda pendent que algun voluntari faci el tràmit.

16. Comentaris de famílies

  • Es demana que s’inclogui en els menús informació nutricional​, tal i com ja havíem comentat a la junta del 16 de setembre de 2019.
  • Es recorda que cal posar cinta a les escales per prevenir caigudes.

17. Altres temes

  • Es demana el Pla d’Acció Tutorial que és informació d’interès per a les famílies, al qual es va fer referència a la primera tertúlia.  El Director confirma que està publicat al web. En farem difusió a la resta de famílies.
  • Es confirma que l’AMPA ja disposa d’impressora nova.
  • Es comenta de tornar a fer difusió a les famíles de l’escola de la colla de gegants, sobretot infantil, demanant, tal com es va comentar a la junta del 8 de juliol de 2019, implicació per part de P3 en acompanyar la colla a les sortides, P4 fer de portadors de capgrossos, i P5 portadors de gegants.
  • Continua pendent la compra del micròfon pel professor de timbalers.

Propera junta: 10 de febrer de 2020 a les 19 h