Data: dilluns 8 de juliol de 2019

Assistents: Gisela Andiñach, Maria Pilar Andiñach, Conxi Mata, Sònia Martínez, Sergi Serrano, Robert Sisteré, Vitaliia Tolkachova i Gemma Mensa

S’excusen: Meri Carmona, Pepi Domingo, Encarni Gonzalez, Olga Pelayo i Inma Trillo

Desenvolupament de la reunió

1. Lectura i aprovació de l’acta de la junta anterior. S’aprova.

2. Festa de fi de curs. A la reunió de valoració de la festa (17/06/19) se’n va fer una valoració molt positiva, tant per part de l’escola com de l’AMPA.

Aspectes per millorar:

 • Organització taules i cadires: per cursos, tal com havíem previst aquesta vegada, però fent prèviament un cartell/plànol amb indicació de la disposició de les taules per cursos.
 • Distribució menjar: preveurem un sistema més àgil de distribuir el menjar, amb encarregats per taula
 • Bingo: intentarem fer dues rondes (comprar amb temps els cartrons)
 • Rifa solidària: potser no cal allargar-la tant, tot i que va tenir molt d’èxit
 • Tallers: cal més presència de voluntaris (alumnes) i professors supervisant
 • L’any que ve demanarem més taules i cadires a l’Ajuntament, per intentar cobrir tots els assistents i no haver-ne de portar del menjador. Es valora la possibilitat de portar taules petites d’infantil per als nens, però creiem que millor deixar les aules tancades.
 • Per a l’any que ve mantindrem la idea de fer-la temàtica. Com que el curs que ve el projecte solidari és amb el Senegal (el següent, amb l’Índia), la festa tindrà temàtica africana. Contractarem els serveis de la mateixa empresa que enguany, perquè s’ocupi dels inflables i photocall.
 • Les fotos de la festa ja les tenim, falta penjar-les al web i fer-ne difusió, juntament amb les obres de teatre, que estan ja enregistrades i s’han començat a pujar. En breu ho comunicarem.
 • Per a la festa de l’any vinent intentarem obtenir el permís perquè hi hagi inflable d’aigua i focs d’artifici final.
 • Pel que fa a la recaptació per a l’aportació solidària, s’han recollit 3168,17 € entre els ingressos del bar, la rifa, el bingo i el sopar. Un cop descomptades les despeses relacionades amb aquests punts (1927 €), l’aportació al projecte solidari de República Dominicana és de 1241,17 €.

2. Donació a l’escola. Pendents que l’escola ens faci arribar els pressupostos de l’equipament de música  per aprovar-los.

3. Reunió de delegats. El passat 25 de juny hi va haver una reunió dels delegats amb la direcció de l’escola, per fer la valoració del projecte. En general, la valoració és positiva, en tant que és una bona eina de comunicació entre l’escola i les famílies. Des de la direcció hi ha el compromís d’intentar millorar la redacció dels missatges perquè siguin fàcils de reenviar directament. Per al curs que ve es continuarà amb aquest canal de comunicació. Els delegats seran els voluntaris que sorgeixin a les reunions d’inici de curs o quan l’escola faci la crida.

4. Remodelació pati de pedres. La primera convocatòria per ajudar a renovar el pati de pedres no va tenir èxit, perquè era un dia laborable al matí. La segona crida, que va ser a la tarda, sí que va tenir assistència, tot i que no gaire. Igualment, es van poder acabar les tasques previstes. L’escola va agrair molt la participació de les famílies.

5. Gegants i timbalers. Continuem tenint problema per trobar gent disposada a carregar els gegants. Els mateixos que toquen el timbal no poden portar els gegants i les persones que acompanyen la colla no sempre estan disposades a portar-los.

Es proposa que sigui un projecte d’escola, que s’inclogui dins del currículum, a tota l’etapa infantil, i que des de l’escola s’engresqui les famílies:

 • P3: per acompanyar les colles a les sortides
 • P4: per portar els capgrossos
 • P5: per portar els gegants

6. Formació per a entitats. Els dies 9 i 16 de juliol, de 18 h a 21 h, la Gisela, la Sònia i la Pilar assistiran a una formació de l’Ajuntament per a entitats: «Com aconseguir la participació de les persones associades».

7. Projecte de coeducació.Una mare de l’escola va fer arribar a l’AMPA el projecte de coeducació que se segueix a l’escola on ella treballa, que també va proposar a la direcció de l’escola. Amb la direcció es va acordar que es valoraria de cara al curs vinent. Caldrà reactivar-ho al setembre.

8. Enquesta de satisfacció. L’escola encara no ha fet arribar l’enquesta de satisfacció a les famílies. Es recordarà a direcció.

9. Torn obert de paraula / Comentaris mares i pares.

 • Es proposa que les comunicacions de les sortides i excursions es facin amb més antelació a les famílies. A banda d’estar ja penjades al calendari i les guies del curs, es demanarà a l’escola que la circular informativa la faci abans, per possibilitar que les famílies es puguin organitzar.
 • Per a la sortida a PortAventura de 3r d’ESO, es proposa que es valori la possibilitat d’incloure el preu del passi Exprès en el preu de la sortida o que es faci en una altra data, per evitar que s’hagin de fer tantes hores de cua per pujar a molt poques atraccions.
 • Per a la loteria de la Grossa es proposa que els colors de les butlletes siguin molt diferents, per evitar confusions.
 • En relació amb les festes de final de curs/graduacions que es fan en obert per a les famílies, es proposa que es facin en diferents dies i hores per evitar que hi hagi famílies en què els coincideixin les de més d’un fill. Es valora molt positivament com una activitat on poden participar les famílies, però es proposa evitar aquestes coincidències perquè hi pugui assistir tothom.

Propera reunió: 16 de setembre. La reunió de l’octubre s’haurà de canviar de data, ja que la data prevista, 14 d’octubre, és dia de lliure disposició de l’escola.