Data: dilluns 13 de maig de 2019

Assistents: Sergi Serrano, Robert Sisteré, Sònia Martínez, Gemma Mensa, Gisela Andiñach, Pepi Domingo, Maria Pilar Andiñach, Encarni Gonzalez, Olga Pelayo, Rosa Costa-Jussà i Victor López.

S’excusen: Inma Trillo, Vitaliia Tolkachova i Conxi Mata

Desenvolupament de la reunió

 1. Aprovada l’acta de l’anterior junta. Cal enviar la definitiva.
 2. Tresoreria. S’han de passar els rebuts de la quota de l’AMPA. Cal abonar les donacions a l’escola d’aquest curs. Pendents que des d’Administració s’indiquin els imports exacte i s’emeti factura o certificat per poder justificar degudament els moviments de transferència.
 3. Timbals: la tresorera indica que els assistents no paguen la quota del taller des del febrer, tot i que l’Ampa paga 150€ cada mes. Es proposa activar l’opció Bizum (pagament per telèfon) i enllaçar el telèfon de l’Ampa al compte bancari de l’Ampa. Es proposa afegir timbalers com a extraescolar (a preu d’extraescolar). Si no s’apunten un mínim de nens se seguirà oferint el taller des de l’Ampa.
 4. Interescolàpies
 • Obsequi per a participants: bossa de bàsquet amb logotip estampat creat per Núria Franquet, encarregat a ARENAS.
 • Obsequis aconseguits: aigües o sucs (Bonpreu), Filipinos o similar (Sr. Vila, pare de l’escola), 40 bosses BBVA, 2 pots llaminadures (Happy Pills), 2 jocs de construccions (Coloraina), cremes solars (Isdin).
 • Propera trobada: 21 de maig, per preparar les bosses i afegir els obsequis a cadascuna. Es necessiten 8 capses grans per guardar les bosses.
 • Cal fer crida (whatsAp enllaços) als pares per trobar voluntaris, per fer de puces i donar suport en altres tasques. Contacte: Víctor.
 • Cal buscar targetes plastificades d’identificació per als col·laboradors.
 • Es concreta l’itinerari gegants. Es passarà mapa i l’escola demanarà permisos corresponents.
 • Food trucks: se n’han triat dues d’entre diverses que van respondre la convocatòria; es confirma que hi ha prou potència elèctrica. Està pendent que Ajuntament indiqui què s’ha de pagar de taxa. La senyalització dins de l’escola és a càrrec de l’escola.
 • Sorteig: a càrrec de l’AMPA. A les 13.30 h. S’hi rifaran: 2 pilotes de bàsquet signades per Ricky Rubio; 2 pots grans de Happy Pills;  jocs de muntatge de Coloraina. Els tiquets els vendran els alumnes. L’AMPA s’ocupa de comprar-los.
 • Horaris: a partir de les 9h juguen a bàsquet fins a les 13 h; a la 13.20 s’asseuen en files; actuaran les alumnes de hip hop; Aleshores farà parlament regidora i després la Direcció de l’escola. Continuaran els partits fins a les 17 h.
 • Al claustre hi haurà joguines de Coloraina durant tota la jornada.
 • Falten estendards de cada escola: els farem amb pals de la disfressa de la carrossa
 • Els obsequis a les escoles s’encarrega l’escola.
 • Voluntaris AMPA: Encarni, Sergi, Robert, Pilar, Pepi, Gemma, Sònia i Conxi.
 • Cal tenir en compte que si plou s’anul·la la jornada.
 1. Tertúlia amb l’escola: valoració molt positiva tot i que es va fer curta. Potser podríem fer una segona sessió relacionada. Pendent power point.
 2. Assemblea General curs 2018-2019: 18 de juny a les 19 h.
 3. Preinscripció: 32 alumnes en primera opció. Hi ha una tendència per apuntar-se a escoles públiques i ha estat un any de baixa natalitat.
 4. Sant Jordi: va haver-hi un malentès i l’escola no va trobar voluntaris per fer-se càrrec de la parada voluntària d’intercanvi de llibres. L’any que ve farem més difusió. També es proposa fer tallers dins de l’escola. No es va participar en el Sant Jordi que va organitzar AFA Marinada perquè no vam rebre correus on es demanava si volíem participar per una incidència. Des de l’AMPA es vol fer alguna activitat per Sant Jordi però dins de l’escola.
 5. Zona sense fum: valoració molt positiva.
 6. Loteria: la tresorera facilita fotocòpies del resum dels números de la loteria. S’adjunten a l’acta.
 7. Comentaris pares:
 • Hi ha pares que demanen que no hi hagi quotes dobles al novembre i maig i que es prorrategin durant els mesos que es paga escola. L’escola estudiarà la sol·licitud.
 • Insatisfacció del tractament que es fa en cas de conflicte entre alumnes. Alguns pares creuen que l’alumne que es comporta malament no rep càstig i no ho entenen i ho valoren negativament. Direcció manifesta que hi ha Pla d’Acció Tutorial de P3 a 4t d’ESO i que vetllen perquè es faci una educació en la conducta i el càstig no és una solució per a aquests comportaments. No és una opció per l’escola castigar a l’alumne ni expulsar-lo. Es tracta de trobar solucions pedagògiques.
 • Retorn dels diners de Brighton. S’informa que a causa del retard patit amb Vueling la companyia tornarà els diners. Les famílies han de reclamar l’import. Sobre la incidència en què l’agència va voler cobrar 60 € extres perquè no s’havien calculat els professors acompanyants en el viatge, la direcció informa que va ser l’agència els que havien fet els càlculs malament. L’escola ha quedat bastant insatisfeta dels serveis d’aquesta agència.

Propera reunió: dilluns 3 de juny, a les 20 h (després del Consell Escolar)