Data: 11 de maig de 2020 (per videoconferència)
Assistents: Sergi Serrano, Pepi Domingo, Robert Sisteré, Gemma Mensa, Marta Roig, Sonia Martínez Giménez, Sílvia Hurtado, Pilar Andiñach, Víctor López, Gisela Andiñach

S’excusen: Sònia Martínez Martínez, Vitalia Tolkachova, Imma Trilla, Conxi Mata, Eva Gausà

 1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova
 2. Informacions de direcció
 • Preinscripcions: es reserven places als alumnes actuals automàticament. En Sergi demana fer circular per tranquil·litzar sobre aquest tema perquè la gent té molts dubtes.
 • En Sergi comenta que al xat de delegats algunes persones no estan contentes amb les classes, es demana informació sobre què es farà de cara final de curs i previsions, en general. Es proposa fer una reunió de delegats amb direcció per cicles.
 • Direcció convocarà els delegats per etapes la setmana vinent.
 • Direcció comparteix els resultats de les enquestes enviades durant el confinament. Comenta que el que els preocupen són les notes més baixes de 2,5 (en un rang d’1 a 4), perquè necessitaran una actuació de millora immediata. Tot el que puja de 3,5 ja els sembla correcte. Tret d’alguns cursos com 1r i 3r de primària la resta són resultats satisfactoris i estan contents.
 • També informa que un grup de 5è primària ha demanat reunió i la faran.
 • També comenta que alguns suggeriments que es fan arribar pel qüestionari no els poden acceptar com a proposta de millora perquè és impossible i informa que no és possible que els alumnes estiguin connectats de 9 a 13h davant un ordinador.
 • Aprofita per recordar que l’Ajuntament ha col·laborat molt i ha escoltat les escoles concertades.
 • Compra material sanitari: Ens informa que l’escola ha comprat mascaretes, etc. El Departament pagarà part del material i l’Ajuntament del Masnou també hi participarà.
 • En relació a la tornada a l’escola dels alumnes de 4t ESO, si han d’anar a l’escola cap al juny l’escola pot donar resposta amb separadors i totes les aules que hi ha a l’escola. Per tant, no suposa cap problema.
 • Cara l’any vinent, el conseller Bargalló ha dit que de 3 a 12 anys tots els alumnes han d’anar a l’escola amb mesures de seguretat. Els d’ESO seran els que potser faran més classes telemàtiques.
 • En relació amb el casal d’estiu: s’està treballant des de l’escola per oferir-lo i s’han acollit a la proposta de l’Ajuntament. S’ha ofert el casal de l’escola amb les condicions de l’Ajuntament i l’escola no guanyarà diners aquest any amb el casal sinó que volen oferir aquesta oportunitat a les famílies que necessiten deixar els nens al casal.
 • Es comenta que falta material per als alumnes que necessiten reforç, que de vegades les tutories es fan en horari de trobada de classe i es demana en la mesura del possible que no coincideixin. Des de direcció es demana que es contacti directament amb tutor del curs.
 • També es demana que es facin connexions de mitja hora amb altres assignatures no només amb tutors. Des de direcció s’informa que està previst.

3. Extraescolars

 • Cal posar llista d’extraescolars i enviar-la a Direcció perquè valorin incloure les activitats cara l’any vinent: ioga adults i infantil (ofereix Eva Pallarols), timbalers migdia o divendres tarda per als nens (ofert pel mateix profe de Solre), escacs al migdia; robòtica…
 • Extraescolar de timbalers adults amb SolRe: seguirem oferint-la l’any vinent.

4. Assemblea

 • Queda pendent saber si la tresorera podrà obtenir tota la informació comptable de l’Ampa per poder fer l’assemblea.
 • La renovació de càrrecs és cada cinc anys. Es manté la junta actual, de moment.

5. La Grossa

 • Ens posarem en contacte amb famílies per pagar a qui va anar el darrer dia de març i no van poder cobrar. Cal consultar la llista de la caixa física que hi ha a la sala de l’Ampa.

Propera junta: 8 de juny de 2020, a les 19 h