Data: 16 de setembre de 2019.

Assistents: Sergi Serrano, Robert Sisteré, Pepi Domingo, Gemma Mensa, Imma Trillo, Encarni Gonzàlez, Sònia Martínez. G., Olga Pelayo, Pilar Andiñach, Conxi Mata, Marta Roig, Meri Carmona, Sònia Martínez. M., Gisela Andiñach i Víctor López.

S’excusa: Vita Tolkachova

 1. L’Encarni presenta la baixa, amb possible reincorporació l’any vinent. Proposa repensar la presa de decisions per whatsapp. Se li entrega un detall (cost: 18 €) en agraïment per la dedicació a l’AMPA.
 2. El president dona la benvinguda a dues persones que s’incorporen a la Junta de l’AMPA a partir d’aquest any: Marta Roig i Sonia Martínez, que ja col·laboren en diverses activitats de l’AMPA.
 3. Es demana a Direcció les dates de les activitats que ens afecten: patge, 13 de desembre; Interescolàpies, 23 de maig; festa de fi de curs, 13 de juny.
 4. Es demana a Direcció informació sobre les baixes d’alumnes d’aquest any. Ens informa que el percentatge és similar al de cada any, per motius diversos: canvi de domicili, canvi de feina, etc. Les baixes es compensen amb noves incorporacions amb escreix.
 5. Incidència ordinadors de 4t. A finals del curs passat no va sortir el recordatori de la circular que avisava que s’havia de portar ordinador i quan s’ha recordat aquest any, algunes famílies no ho tenien previst. S’ha allargat el termini per portar-lo. A partir de gener serà obligatori. L’escola recorda que cal un ordinador senzill amb Word i accés a internet i que és un projecte d’escola del qual ja s’informa amb temps. Des de l’AMPA continuarem intentant aconseguir algun proveïdor per facilitar la gestió a les famílies.
 6. Incidència amb llibres socialitzats d’ESO. Ens informen que han arribat llibres malmesos a les famílies. Direcció informa que al juliol passen un filtre i els habiliten pel proper curs, però que si ha fallat el mecanisme, els llibres es poden canviar. Que les famílies afectades retornin els llibres i es canviaran.
 7. Anàlisi d’estadístiques de l’escola. Pendent
 8. Menjador. Es demana a Direcció la ràtio de monitoratge a l’hora de menjador. Se’ns informa que les ràtios es compleixen amb escreix i, en tant que és personal de l’escola hi ha reunions de coordinació. A més, els mestres estan cada cop més implicats per coordinar aquesta estona que hauria de ser d’esbarjo però on també es fan tallers dirigits. Hi ha una supervisió constant, perquè hi ha molta demanda i poc espai, i cal fer una bona coordinació.
 9. Menús menjador. Es demana que hi hagi més informació nutricional sobre els menús i que siguin més equilibrats. També que s’indiquin els menús per a les persones amb al·lèrgia al gluten. Des de Direcció es vetllarà perquè es millori aquesta informació.
 10. Es demana facilitar el pagament de xandalls i bates amb targeta de crèdit o algun altre sistema més àgil. S’estudiarà.
 11. Anglès. Es demana el resultat de les inscripcions a l’extraescolar. Es valora positivament per part de l’escola i d’Hibernia.
 12. Cafè tertúlia. Pendent que la comissió corresponent es reuneixi amb direcció per acordar temes i dates.
 13. Web de l’escola. Es demana a Direcció que la informació del web estigui actualitzada, que s’eliminin els enllaços que no funcionen, etc. També es demana que es pengi la informació sobre les quotes i els horaris de cada curs a EDUCAMOS. Des de Direcció es vetllarà per revisar el contingut i facilitar un manual d’usuari perquè la gent es descarregui l’app perquè sigui més fàcil accedir a Educamos.
 14. Timablers. Es planteja avançar una mica l’horari, perquè no es faci tan tard de cara als nens que hi volen participar. Es proposa fer extraescolar a l’hora del menjador de timbals per animar els nens a participar. Des de Direcció es valorarà i la responsable d’extraescolars pot proposar-ho a un monitor de l’escola. Des de l’escola es volen promocionar les sortides de gegants i timbalers i per això a les festes de l’escola volen que apareguin més. Es demana participació per part dels pares timbalers.
 15. Projecte d’equipament de l’aula de música. Direcció ens facilita un pressupost per valorar quina aportació hi pot fer l’AMPA. La junta deliberarà quin pressupost es destina a aquest projecte.
 16. Loteria. Els talonaris ja estan disponibles. A les reunions de 3r i 4t d’ESO (23/09/19) s’informarà del sistema i es decideix començar a repartir talonaris (als alumnes amb autorització de pares) a partir del dijous 17 d’octubre a les 17.30 h fins al 28/11/2019.
 17. Comissió gènere AFAs: s’ha proposat fer un anunci per promoure l’ús de joguines no sexistes, obert a la participació de les escoles.
 18. Es demana si participaran els timbalers al Ple de Rauxa i a la cloenda de la Setmana de la Mobilitat. S’informa que sí que en totes dues sortides.

 

Propera reunió 7/10/19